KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

Under första delen av verksamhetsåret 2016 har vi i Kultursällskapet Milan Rúfus vänner koncentrerat oss på att öva dikter och musik som var ämnade till minne av Tomas Tranströmer. I sällskap med oss övade och uppträdde en känd musiker (flöjtist) Per Olov Sahl - Monicas, Tomas, Hans och Marias gamle vän.

Ett år efter Tomas bortgång har vi den 12 maj 2016, tillsammans med den Slovakiska ambassaden, fått arrangera minnesafton efter Tomas, med Monica Tranströmer som hedersgäst-medlem.

Kvällen var lyckad och både Monica, vi som framträdde och publiken var nöjda och i fråga om känslor upplyfta och tacksamma. Tacksamma framför allt för den poesi som Tomas lämnade efter sig till oss alla.

Vår slovakiske vän, författaren och översättaren Milan Richter har bjudit Rúfus vänner till Slovakien för att uppträda där. Det var villkorat med bidragspengar från det Slovakiska kulturdepartementet som han sökte. Så blev tyvärr inte fallet och då uppmuntrade han oss att söka bidrag i Sverige. Under försommaren har Kerstin Sors och Jan Gyllenhammar sökt finansiellt stöd från Kulturrådet här i Sverige. Men detta beviljades heller inte, så det här året blev tyvärr resan inte av.

Den traditionella december-surkålsoppan uteblev på grund av Nadjas benbrott. Glädjande nog får vi istället i år (2017) surkålsoppa två gånger.

Under året skedde också förnyande och aktualisering av webbsidan. Vi har även möjlighet att blogga där.

Webbredaktören Jan Gyllenhammar har under året 2016 aktualiserat vår hemsida www.milanrufus.se
Medlemmarnas länkar, e-adresser och adresser till deras webbsidor kan länkas dit.

Stockholm den 28 februari 2017

Nadja Gyllenhammar
Ordförande


tillbaka