KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011

Under verksamhetsåret 2011 har vi i Kultursällskapet Milan Rúfus Vänner koncentrerat oss på aktiviteter som översättningar av slovakisk prosa och poesi. Under året skedde också förnyande och aktualisering av webbsidan.

Första halvåret
Nadja fortsatte att tillsammans med Jan att arbeta med diktsamlingen ”Själens beröringar” som på slovakiska heter ”Dotyky duše”, skriven av författaren och poeten Jozef Leikert.

Jan har bildat bokförlag under namnet Gyllenhammars bokmaskin för att bl.a. kunna ge ut boken. Vi träffade författaren Josef Leikert flera gånger. Jan, Eva-Kersti Almerud, Maria och Hans bidrog med språklig genomgång.

Träff med Juraj Hatrik (vår hedersmedlem) som har komponerat pianomusik för vänster hand till Tomas Tranströmers prosadikt ”Madrigal” och även till en dikt skriven av Artur Lundkvist. Juraj översände kompositionen genom Nadja till Tomas som födelsedags present på hans 80 års dag. Några av oss - Maria, Hans, Jan, och Nadja har varit och gratulerat Tomas på hans 80 års dag, se webbsidan.

Andra halvåret
Dikt och musikafton 2011-10-24. Hans Wigren, Maria Hjalmarson och Nadja Hammarberg medverkade under en dikt- och poesiafton i Jarlaberg, Nacka Stockholm. Tillsammans med Sebüktay Kaan från Turkiet presenterade man två av Europas största diktare: Turkiske Nazim Hikmet och Slovakiske Milan Rúfus. Läsningen skedde växelvis på svenska och originalspråken. Mellan uppläsningarna spelade kvintetten ”Jarlabergs brass", under ledning av Ann-Maria Sundberg.

Tomas Tranströmer har fått nobelpriset i litteratur som tillkännagavs den 26 oktober 2011. Nadja och Jan blev intervjuade i slovakisk radio och TV i samband med detta.

På den Slovakiska ambassaden i Stockholm har man den 11 december 2011 firat Tomas Tranströmer. Hans översättare till slovakiska, Milan Richter, har initierat en poesistund till Tomas ära. Hans Wigren och Maria Hjalmarson medverkade.

Vår webbredaktör Jan Gyllenhammar har hela året 2011 aktualiserat hemsidan www.milanrufus.se . Medlemmarnas länkar, e-adresser och adresser till webbsidor bör länkas dit för dem som så vill det. Nadja skall fortsätta att skriva och rätta till de slovakiska texterna.


Stockholm den 6 september 2012

Nadja Hammarberg
ordförande


tillbaka