KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Under verksamhetsåret 2010 har vi i Kultursällskapet Milan Rúfus Vänner koncentrerat oss på aktiviteter som översättningar av slovakisk prosa och poesi och presentation av slovakiska författare.
Nadja har till svenska tolkat några fler kvinnliga poeter.
Under året skedde också förnyande och kvalitetssäkring av vår webbsida.

Första halvåret 2010.
Nadja fortsatte att till svenska översätta diktsamlingen: ”Själens beröringar” som på slovakiska heter ”Dotyky duše”, skriven av den kända Slovakiska författaren och poeten Jozef Leikert. I Slovakien träffade hon författaren flera gånger. Det blev ett omfattande arbete med detta under hela året 2010. Jan, Maria och Hans bidrog med språklig genomgång. Vi har sökt pengar till utgivningen av boken på USZZ i Bratislava (Institution för Slovaker som lever utomlands) men för år 2010 inte fått något bidrag.

Träff med Juraj Hatrik som har komponerat musik till Tomas Tranströmers prosadikt ”Madrigal” och även till en dikt skriven av Artur Lundkvist. Han blev vår hedersmedlem i år.

I maj månad har Nadja och Jan besökt en jazz- och poesikväll i Bratislavas litterära Cafe Scherz. Kvällen var ägnad till två av våra medlemmar, Stefan Buckos (direktör för den Slovakiska nationalteatern) och hans fru Adriena Bartosovas, poesi och musik. Fotografier och musikstycke av Adriena, den mest kända och uppskattade jazz sångerskan i Slovakien, kan ni hitta på vår webbsida under fliken” Fotoalbum”.

Andra Halvåret 2010.
Under hösten har Maria, Hans, Anna-Katarina och Nadja övat till och dramatiserat utdrag av Anton Hykisch nya bok ”Rozkose davnych cias” - ”Pleasures of the yesteryear”. Framträdandet ägde rum på Slovakiska republikens ambassad den 21 oktober 2010. Vi läste och delvis översatte till svenska även hans novell ”Gandhis Frestelse”. Allt detta är dokumenterad på webbsidan under fliken ”Video”. Bakom oss har vi följaktligen två lyckade litterära kvällar anordnade av Kultursällskapet MRV i samarbete med den Slovakiska republikens ambassad i Stockholm och Honorär konsulatet i Göteborg den 25 oktober. Tack Maria, Anna-Katarina, Hans, Nadja och Jan för den fina medverkan i föreställningen.

I December hade vi den traditionella surkålsoppan hos Nadja. Detta efter en minnesstund på kyrkogården för vår käre, framlidne revisor Göran Lindén som avled sommaren 2010. Vill be Maria att skriva några rader som kan publiceras till hans minne på vår hemsida.

Vår webbredaktör Jan Gyllenhammar har hela året 2010 aktualiserat och helt omstrukturerat och omprogrammerat hemsidan www.milanrufus.se Medlemmarnas länkar, e-adresser och adresser till deras webbsidor bör länkas dit. Nadja skall fortsätta med att rätta till de slovakiska texterna.


Stockholm den 18 september 2011

Nadja Hammarberg
ordförande


tillbaka