KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008

Under verksamhetsåret 2008 har Kultursällskapet Milan Rúfus Vänner i Stockholm (vidare bara Sällskapet) haft aktiviteter som berörde översättningar och framförande av dikter på svenska, slovakiska och engelska och också förnyande och modernisering av vår webbsida www.milanrufus.se

I första kvartalet har vi planerat och övat till en diktafton som skulle anordnas vid stadsbesöket av den Slovakiske viceregeringschefen Dusan Caplovic med sin stab. Föreställningen ägde rum den 12 april 2008 på Dansmuseet i Stockholm. Evenemanget har tillkommit i samarbete med den Slovakiska ambassaden i Sverige.

Uppträdande var Maria Hjalmarson, Hans Wigren, Mariann Gustafsson, Malin French, Nadja Hammarberg och Milan Chromek. Tomas Tranströmer spelade inledningsvis två små stycken på piano. Dikten ”Tomas Tranströmer” skriven av M. Rúfus (på den tiden opublicerad) och dikterad till Nadja per telefon, lästes för första gången på svenska i Nadja Hammarbergs översättning och även på slovakiska. Hans poängterade att det var en världspremiär för dikten och den passade som en födelsedagsgåva till Tomas.

Musikaliska stycken komponerade av Pavol Šimai och Csaba Deák framfördes av Kinga Prada Sagvik, tvärflöjt och Ecaterina Wehlander, piano.

Föreställningen var mycket uppskattat av publiken och även av de Slovakiska politiska representanterna.

Under juli månad, rättare sagt den första juli har sällskapet ordnat en poesi kväll som en sidoordnad aktivitet till ”Waltic” – den första Världskongressen för författare och litteraturöversättare i Stockholm. Ett väldigt intressant initiativ av det Svenska författarförbundet. Tillställningen ägde rum på Dansmuseet och finansierades delvis av ”Det litterära centret i Bratislava” och den Slovakiska ambassaden. Från Slovakien kom gäster utsända från Bratislavas Litterära center för att medverka i föreställningen. En väldig känd och prisad poet, Dana Podracka och Marian Plavec, som spelar slovakiska folksånger på fujara och andra intressanta folkinstrument, tillverkade av honom själv, framförde några stycken. Anna-Katarina Schatzel förgyllde föreställningen med sång. Vi d.v.s. Maria Hjalmarson, Hans Wigren, Nadja Hammarberg och Milan Chromek läste M. Rùfus dikter på slovakiska och engelska. En ytterligare lyckad uppvisning av vår proffsighet :-). Tomas Tranströmer var då utsedd till en speciell, celeber gäst och diktare på Waltic. Hela översättardelen av kongressen ägnades till översättningar av hans poesi. Han är nämligen tolkad till mera än 60 språk. Tomas, Monica och flera av de utländska poeterna närvarade på poesiaftonen.

Den här månaden ägde även vårt årsmöte rum

Den 20:e augusti har Nadja och Ann Smith läst dikter på det Tjeckiska kulturcentret. Föreställningen var anordnad av de Tjeckiska och Slovakiska ambassaderna i Stockholm. Tillställningen var tillägnad 40 års minnet av Pragvåren, eller rättare sagt Warsavapaktens invasion av Tjeckoslovakien den 21 augusti 1968. Minnesaftonen under namnet ”Det kulturella nattvaket” öppnades med Ann Smith dikt ” 20 augusti 1968” som översatts till slovakiska av Nadja Hammarberg.

Det Tjeckiska Kulturcentrets ordförande kände sig mycket hedrad med anledning av Ann Smith medverkan där. Ann Smith har visat intresse för vår föreningsverksamhet och eventuellt att bli medlem hos oss.

December. Under december hade vi inte den traditionella surkålsoppan för första gången på sju år. Nadja har varit bortrest i Bratislava och medverkat och deltagit i firandet av Milan Rúfus på hans 80 års dag den 10 december. Soppträffen har vi skjutit upp till januari månad.

Under året 2008 har vi med hjälp av vår webbexpert Muhammad Ali förbättrat utseende på hemsidan www.milanrufus.se. Arbetet skall fortsätta även under hela nästa år. Vi bör ta hjälp och fortsätta sprida kännedom om vår förträffliga hemsida. Vi skall få in bl.a. medlemmarnas länkar och webbsidor länkade dit.

I Stockholm den 4 juli 2009

Nadja Hammarberg
ordförande


tillbaka