KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

Under verksamhetsåret 2007 har Kultursällskapet Milan Rúfus Vänner i Stockholm (vidare bara Sällskapet) haft aktiviteter som berörde främst översättningar och framförande av dikter skrivna av kvinnliga poeter.

Underförsta kvartalet hade vi flera arbetssammanträden då vi valde vilka kvinnliga diktare vi skulle läsa. Det gällde att välja bland de levande svenska, slovakiska och tjeckiska kvinnliga poeterna

Under maj, juni och juli månaderna har Nadja med det ansenliga språkliga stödet av Kristina Karlsson översatt dikter av de utvalda diktarinnorna. De berörda diktarinnorna var följande: Anna Ondrejkova, Mila Faugova, Viera Prokesova, Etela Farkasova, Dana Podracka, Maria Batorova (slovakiska) Ann Smith, Maria Wine, Eva Runefält, Ann Jäderlund (svenska) Jana Withet, Jana Stroblova, Vlasta Dvprackova, (tjeckiska) Vi har fått översätta alla poetissor utom Jana Withet en tjeckiska som skriver på de båda språken.

Juni månad ägde vårt årsmöte rum

Oktober månad. Under den här månaden har vi övat och framfört dikter av de kvinnliga poeterna från Sverige, Slovakien och Tjeckien. .Detta i samarbete med Röda Korset i Sjukhuskapellet Lördagen den 13 oktober 2007 kl. 15.00


Medverkande var:
  • Maria Hjalmarson
  • Hans Wigren
  • Marianne Gustavsson
  • Malin French
  • Svetlana Hlavcakova
  • Nadja Hammarberg
  • Ivan Jonas
  • Milan Chromek

De flesta dikterna var översatta till detta tillfälle av Nadja Hammarberg i samarbete med de övriga medlemmarna.

I december har vi haft den traditionella surkålsoppan hos Nadja. Tillsammans med Milan Chromeks vänner från Slovakien har vi ring till Bratislava och sjungit och gratulerat Milan Rúfus till de ansenliga 79 åren som han fyllde (den10 december

Under året 2007 har vi tagit fram med hjälp av vår dataexpert Muhammad Ali logotyp som vi fortfarande ändrar och förbättrar utseende på. Vi började med en ny version av vår hemsida. www.milanrufus.se också. Arbetet skall fortsätta även under hela nästa år.

Stockholm den 7 juni 2008

Nadja Hammarberg
ordförande


tillbaka