KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Under verksamhetsåret som gick har Sällskapet Milan Rúfus Vänner (vidare bara Sällskapet) haft många aktiviteter som Nadja sammanställde i kronologisk ordning och rapporterade till alla kära medlemmar och våra aktade gynnare.

I januari, februari och mars har vi haft flera arbetssammanträden då vi förberedde och repeterade vårens poesiuppträdande under arbetsnamnet ”Två poeter”. Träffarna ägde rum hemma hos olika medlemmar, till exempel Lotta Sjödal, Hans och Maria och Nadja, samt repetitioner i Röda korsets kapell. De åtskilliga arbetssammankomsterna har inte varit protokollförda, detta enligt vår interna överenskommelse.

I mars har vi bl.a. förberett sällskapets årsmöte som skedde den 10 mars 2006 hos Maria Hjalmarson och Hans Wigren.

April månad. Poesikvällen i Stockholm under namnet ”Två poeter” ägde rum i Röda korsets sjukhuskapell, lördagen den 29 april 2006 kl. 15.00. Vi presenterade två lysande poeterna Tomas Tranströmer (Sverige) och Milan Rúfus (Slovakien). Tomas och Monica Tranströmer har också medverkat. Tomas spelade piano och Monica läste ett prosastycke. Alla dikter lästes både på svenska och på slovakiska. Närvarande var representanter för den Slovakiska ambassaden i Stockholm som överlämnade en present till Tomas. Efter föreställningen uppvaktades Tomas av medlemmarna och publiken på hans 75 års jubileum.

Under maj månad har vi haft några repetitioner inför vår turné i Slovakien. Den sista månaden före resan till Bratislava arbetade vi flitigt och i hög grad med förberedelserna.

Maria har besökt Tranströmers för att planera deras medverkan i Bratislavas föreställning.

Nadja höll på att ordna alla de praktiska uppgifterna förknippade med uppträdandet och vistelsen där.

Juni månad. Den stora händelsen ägde rum den 16 juni 2006 i Zichyho palats i Bratislavas Gamla stan. Första halvan av månaden har Nadja övertagit producentrollen och arbetat i Bratislava med det praktiska. De andra medverkande övade flitigt här i Stockholm.

Dagen innan poesikvällen (den15 juni) var vi bjudna på en midsommarfest anordnad av den Svenska handelskammaren i Bratislava.

Dag ”D” den 16 juni kl. 18.00 började själva poesi stunden under namnet ”Tomas Tranströmers och Milan Rúfus poetiska världar” Båda poeterna var närvarande. I det fullsatta auditoriet kunde vi välkomna den slovakiska kulturministern Rudolf Chmel med makan Teodora, före detta slovakisk ambassadör i Sverige, samt Bratislavas borgmästare, herr Ciernik. Den Svenska Ambassaden i Slovakien representerades av dess chef Barbro Elm och förra ambassadören Cecilia Julin, med flera. ”Institutet för Slovaker som lever utomlands” företräddes av dess ordförande Vilma Prívarová.

Föreställningen har gjorts i samarbete med två slovakiska konstnärer. Den ena Stefan Bucko, en mycket känd slovakisk skådespelare och diktuppläsare (han äger en honungsröst). Den andra Milan Plavec, tillverkaren av olika slovakiska folkmusikinstrument presenterade bland annat Fujara för oss. Ett blåsinstrument som är som gjort för poesin, kunde vi konstatera.

En vecka efter föreställningen har Hans och Nadja besökt ”Institutet för Slovaker som lever utomlands” och dess ordförande dr. Vilma Prívarová och tackat för stödet vi fick från institutet. Vår inramade plansch har överlämnats till Institutet som en present eller ett minne av Sällskapets uppträdande i Slovakien.

I slutet av månaden har Nadja gjort visit på Svenska ambassaden i Bratislava och lämnat en inramad plansch även där. Båda planscherna pryder nu resp. ställen och påminner om den lyckade poesiföreställningen.

Nadja intervjuades två gånger av den Slovakiska radions utlandsredaktion. Hon pratade om Sällskapet Milan Rúfus vänners verksamhet i allmänhet och i synnerhet om poesikvällen då två diktande giganter presenterades för Bratislavas poesiälskande publik.

I november 2006 träffades Maria Hjalmarson och Nadja Hammarberg hemma hos Nadja för att välja olika kvinnliga svenska, slovakiska och tjeckiska poeter som skall presenteras nästa år.

Nadja har överlämnat två planscher underskrivna av alla medverkande till Tranströmers. Ett exemplar har Monica Tranströmer skänkt till Svenska institutet (SI) (trots att vi inte någon gång kunde få bidrag därifrån :-)). SI uppsamlar allting kring Tomas aktiviteter och uppträdanden. Kommer det att vara annorlunda nästa gång vi söker på SI?

I december har vi haft den traditionella surkålsoppan hos Nadja. Vi träffades för att ha roligt och föra våra tankar till Milan Rúfus 78:e födelsedag (den10 december).

Hemma hos Maria Hjalmarson möttes Maria, Nadja och Ivan Jonas för att inventera och sammanställa diktunderlaget för nästa uppträdande. Projektets arbetsnamn är ”Kvinnliga poeter från Sverige, Slovakien och Tjeckien”. Sällskapet välkomnar Ivan Jonas som en ny medlem och poesiuppläsare - ”den tjeckiska manliga rösten”.

År 2006 har varit händelserikt, lärorikt, givande och inspirerande för medlemmarna i det kulturella Sällskapet Milan Rúfus Vänner.

I Stockholm den 2 maj 2007

Nadja Hammarberg
ordförande i det kulturella Sällskapet Milan Rúfus Vänner


tillbaka