KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2015.Datum: 5 december 2015
Plats: hos Nadja och Jan Gyllenhammar

Årsmötet öppnades av Nadja, Kultursällskapets Milan Rúfus vänners (KSMRV) ordförande.

Protokollet fördes i form av anteckningar från medlemmarnas diskussion. Efter några års tämligen litet aktivitet har vi fått lust och inspiration till att igångsätta verksamheten i en förnyad form. Det har föreslagits att vi skall börja även redovisningen från 0 läge. Nadja diskuterar det med Mariann. Milan Richters (slovakisk poet ) förslag till att förbereda svensk-slovakisk poesi afton i Slovakien under september 2016 inspirerade oss. I samarbete med den Slovakiska ambassaden under sen vår skulle vi kunna öva in och presentera största delen av materialet till den slovakiska turnén.

Förslaget att ändra namn till Kultursällskapet Milan Rufus och Tomas Tranströmers vänner har mottagits med intresse. Milan Richter nämnde det till Monica Tranströmer och hon hade i princip inte något emot.

Systematiseringen av slovakiska poeters dikter som är översatta till svenska och kan vara aktuella i förberedelser till programmet i Slovakien skall påbörjas. Dikterna bör väljas ut tillsammans med M. Richter. Vi kontaktar honom per Skype och frågar vad som enligt honom, skulle vara ett lämpligt val. Kontakt skall upprättas även med Eva Esse Allmerud (vår medlem) och prata om översättningar.

Vi skall bestämma på ett mera detaljerat sätt de respektive aktiviteterna i vår 2016 års plan. Det gör vi tillsammans på mötet – medlemmarna och konstnärliga ledarna.

Skall vi anordna minnes afton efter Tomas Tranströmer?

Stormötet 2015 avslutandes med en trevlig stund vid bordet med den traditionella surkålsoppan till minne av Milan Rufus födelsedag – datumet sammanfaller med Alfreds Nobels (den10 december). Den 11 januari var det 6 år sedan Milan dog.

Nästa möte, som dessutom blir årsmötet 2016, kommer att äga rum lördagen den 30 januari 2016 hos Nadja och Jan på ovan nämnda adressen.

Hjärtliga hälsningar och vällyckad re-start önskar Nadja
Stockholm 5 december 2015

tillbaka